banner lioa 4
banner lioa 5
banner lioa 1
banner lioa 2
banner lioa 3
1

Sản phẩm mới

-27% Giảm
Đã bán 878
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 859
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 344
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 494
Original price was: 224.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
-19% Giảm
Đã bán 271
Original price was: 1.976.000 ₫.Current price is: 1.599.000 ₫.
-25% Giảm
Đã bán 878
Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
-21% Giảm
Đã bán 477
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
-38% Giảm
Đã bán 443
Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 25.000 ₫.

ỔN ÁP LIOA 1 PHA

Ổn áp 1 pha là dòng ổn áp có đầu ra 220V/110V, sử dụng để ổn định điện áp 1 pha cho gia đình.

-27% Giảm
Đã bán 784
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 568
Original price was: 9.900.000 ₫.Current price is: 6.899.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 480
Original price was: 12.150.000 ₫.Current price is: 8.399.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 967
Original price was: 7.600.000 ₫.Current price is: 5.399.000 ₫.
-28% Giảm
Đã bán 901
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.299.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 578
Original price was: 8.750.000 ₫.Current price is: 6.199.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 758
Original price was: 17.850.000 ₫.Current price is: 12.699.000 ₫.
-23% Giảm
Đã bán 491
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.699.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 951
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 618
Original price was: 9.900.000 ₫.Current price is: 6.899.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 635
Original price was: 9.900.000 ₫.Current price is: 6.899.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 390
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 914
Original price was: 12.150.000 ₫.Current price is: 8.399.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 521
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 918
Original price was: 12.150.000 ₫.Current price is: 8.399.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 563
Original price was: 6.950.000 ₫.Current price is: 5.099.000 ₫.
-23% Giảm
Đã bán 824
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.699.000 ₫.
-23% Giảm
Đã bán 244
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.699.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 403
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.
-23% Giảm
Đã bán 546
Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 3.549.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 740
Original price was: 5.900.000 ₫.Current price is: 4.299.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 488
Original price was: 7.600.000 ₫.Current price is: 5.399.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 735
Original price was: 8.750.000 ₫.Current price is: 6.199.000 ₫.
-16% Giảm
Đã bán 254
Original price was: 3.100.000 ₫.Current price is: 2.600.000 ₫.
-28% Giảm
Đã bán 966
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.299.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 387
Original price was: 7.600.000 ₫.Current price is: 5.399.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 248
Original price was: 17.850.000 ₫.Current price is: 12.699.000 ₫.
-28% Giảm
Đã bán 738
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 10.799.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 241
Original price was: 21.700.000 ₫.Current price is: 14.999.000 ₫.
-32% Giảm
Đã bán 785
Original price was: 27.800.000 ₫.Current price is: 18.999.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 756
Original price was: 16.550.000 ₫.Current price is: 11.999.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 829
Original price was: 23.600.000 ₫.Current price is: 16.499.000 ₫.
-35% Giảm
Đã bán 980
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-25% Giảm
Đã bán 529
Original price was: 1.600.000 ₫.Current price is: 1.199.000 ₫.
-32% Giảm
Đã bán 471
Original price was: 1.900.000 ₫.Current price is: 1.299.000 ₫.
-20% Giảm
Đã bán 209
Original price was: 2.300.000 ₫.Current price is: 1.849.000 ₫.
-24% Giảm
Đã bán 519
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.599.000 ₫.
-19% Giảm
Đã bán 476
Original price was: 1.850.000 ₫.Current price is: 1.499.000 ₫.
-50% Giảm
Đã bán 605
Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 499.000 ₫.
-22% Giảm
Đã bán 380
Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 2.449.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 589
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 2.599.000 ₫.
-21% Giảm
Đã bán 596
Original price was: 3.300.000 ₫.Current price is: 2.599.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 207
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.
-20% Giảm
Đã bán 853
Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 2.949.000 ₫.
-21% Giảm
Đã bán 711
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 3.499.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 932
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.
-21% Giảm
Đã bán 521
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 2.849.000 ₫.
-34% Giảm
Đã bán 805
Original price was: 21.550.000 ₫.Current price is: 14.299.000 ₫.
-34% Giảm
Đã bán 730
Original price was: 21.550.000 ₫.Current price is: 14.299.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 553
Original price was: 35.600.000 ₫.Current price is: 24.799.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 355
Original price was: 24.900.000 ₫.Current price is: 17.699.000 ₫.
-32% Giảm
Đã bán 876
Original price was: 38.400.000 ₫.Current price is: 25.999.000 ₫.

ỔN ÁP LIOA 3 PHA

Ổn áp LiOA  3 pha là loại ổn áp công nghiệp, công suất lớn, dùng ổn định điện áp 3 pha 380V. Thường dùng cho nhà xưởng sản xuất, xí nghiệp, nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke…

-31% Giảm
Đã bán 485
Original price was: 32.050.000 ₫.Current price is: 21.999.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 539
Original price was: 22.600.000 ₫.Current price is: 15.499.000 ₫.
-32% Giảm
Đã bán 803
Original price was: 57.350.000 ₫.Current price is: 38.999.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 421
Original price was: 45.100.000 ₫.Current price is: 32.999.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 604
Original price was: 88.100.000 ₫.Current price is: 61.999.000 ₫.
-25% Giảm
Đã bán 396
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 8.999.000 ₫.
-28% Giảm
Đã bán 555
Original price was: 15.600.000 ₫.Current price is: 11.299.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 609
Original price was: 64.900.000 ₫.Current price is: 44.999.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 793
Original price was: 32.050.000 ₫.Current price is: 21.999.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 652
Original price was: 39.350.000 ₫.Current price is: 26.999.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 984
Original price was: 22.600.000 ₫.Current price is: 15.499.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 659
Original price was: 28.250.000 ₫.Current price is: 19.499.000 ₫.
-27% Giảm
Đã bán 294
Original price was: 45.100.000 ₫.Current price is: 32.999.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 490
Original price was: 60.100.000 ₫.Current price is: 41.999.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 856
Original price was: 75.350.000 ₫.Current price is: 51.999.000 ₫.
-32% Giảm
Đã bán 676
Original price was: 57.350.000 ₫.Current price is: 38.999.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 823
Original price was: 20.800.000 ₫.Current price is: 14.499.000 ₫.
-28% Giảm
Đã bán 954
Original price was: 15.600.000 ₫.Current price is: 11.299.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 872
Original price was: 88.100.000 ₫.Current price is: 61.999.000 ₫.
-32% Giảm
Đã bán 961
Original price was: 117.000.000 ₫.Current price is: 79.999.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 551
Original price was: 10.950.000 ₫.Current price is: 7.599.000 ₫.
-25% Giảm
Đã bán 858
Original price was: 12.600.000 ₫.Current price is: 9.499.000 ₫.
-25% Giảm
Đã bán 854
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 8.999.000 ₫.
-31% Giảm
Đã bán 283
Original price was: 64.900.000 ₫.Current price is: 44.999.000 ₫.
-30% Giảm
Đã bán 544
Original price was: 86.250.000 ₫.Current price is: 59.999.000 ₫.
-36% Giảm
Đã bán 251
Original price was: 112.000.000 ₫.Current price is: 71.999.000 ₫.
-37% Giảm
Đã bán 332
Original price was: 139.100.000 ₫.Current price is: 86.999.000 ₫.
-37% Giảm
Đã bán 207
Original price was: 257.000.000 ₫.Current price is: 161.999.000 ₫.
-36% Giảm
Đã bán 924
Original price was: 214.000.000 ₫.Current price is: 137.999.000 ₫.
-33% Giảm
Đã bán 963
Original price was: 246.000.000 ₫.Current price is: 165.399.000 ₫.
-35% Giảm
Đã bán 733
Original price was: 295.000.000 ₫.Current price is: 192.999.000 ₫.
-34% Giảm
Đã bán 458
Original price was: 303.000.000 ₫.Current price is: 198.999.000 ₫.
-34% Giảm
Đã bán 785
Original price was: 361.000.000 ₫.Current price is: 236.999.000 ₫.
-39% Giảm
Đã bán 715
Original price was: 407.000.000 ₫.Current price is: 246.999.000 ₫.
-40% Giảm
Đã bán 852
Original price was: 342.000.000 ₫.Current price is: 204.299.000 ₫.
-38% Giảm
Đã bán 727
Original price was: 446.000.000 ₫.Current price is: 274.299.000 ₫.
-39% Giảm
Đã bán 712
Original price was: 535.000.000 ₫.Current price is: 325.399.000 ₫.
-39% Giảm
Đã bán 354
Original price was: 512.000.000 ₫.Current price is: 312.999.000 ₫.
-40% Giảm
Đã bán 492
Original price was: 612.000.000 ₫.Current price is: 364.299.000 ₫.
-35% Giảm
Đã bán 766
Original price was: 711.050.000 ₫.Current price is: 465.399.000 ₫.
Đã bán 754
3.910.799.000 

BIẾN ÁP TỰ NGẪU LiOA 1 PHA

Biến áp tự ngẫu 1 pha hay còn gọi là bộ đổi nguồn từ 220V sang 100V và 120V, sử dụng cho các thiết bị điện xách tay từ nước ngoài như Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan…

-0% Giảm
Đã bán 738
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 349.000 ₫.
-10% Giảm
Đã bán 741
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 449.000 ₫.
-9% Giảm
Đã bán 292
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 499.000 ₫.
-8% Giảm
Đã bán 915
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 599.000 ₫.
-7% Giảm
Đã bán 465
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 649.000 ₫.
-6% Giảm
Đã bán 620
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 749.000 ₫.
-11% Giảm
Đã bán 326
Original price was: 950.000 ₫.Current price is: 849.000 ₫.
-13% Giảm
Đã bán 373
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.299.000 ₫.

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA

Máy biến áp tự ngẫu LiOA 3 pha dùng để đổi nguồn điện 3 pha từ 380V sang 220V/200V, sử dụng cho thiết bị máy móc 3 pha từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ…

-16% Giảm
Đã bán 907
Original price was: 8.300.000 ₫.Current price is: 6.999.000 ₫.
-10% Giảm
Đã bán 405
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.999.000 ₫.
-12% Giảm
Đã bán 643
Original price was: 13.650.000 ₫.Current price is: 11.999.000 ₫.
-21% Giảm
Đã bán 600
Original price was: 17.000.000 ₫.Current price is: 13.499.000 ₫.
-25% Giảm
Đã bán 580
Original price was: 23.250.000 ₫.Current price is: 17.499.000 ₫.
-22% Giảm
Đã bán 492
Original price was: 27.400.000 ₫.Current price is: 21.499.000 ₫.
-23% Giảm
Đã bán 535
Original price was: 30.700.000 ₫.Current price is: 23.499.000 ₫.
Đã bán 541
110.799.000 

Máy nạp ắc quy LiOA

Máy nạp ắc quy LiOA được sử dụng để sạc bình ắc quy 12V – 24V. LiOA là thương hiệu máy nạp ắc quy được khách hàng đánh giá cực kỳ cao về chất lượng, độ bền…

-3% Giảm
Đã bán 365
Original price was: 2.260.000 ₫.Current price is: 2.199.000 ₫.
-3% Giảm
Đã bán 321
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 2.849.000 ₫.
-11% Giảm
Đã bán 835
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 3.199.000 ₫.
-12% Giảm
Đã bán 396
Original price was: 4.320.000 ₫.Current price is: 3.799.000 ₫.

Biến áp vô cấp 1 pha

Biến áp vô cấp 1 pha là loại biến áp điều chỉnh điện áp 1 pha từ đầu vào 220V thành 2~250V để đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt.

-7% Giảm
Đã bán 750
Original price was: 1.400.000 ₫.Current price is: 1.299.000 ₫.
-9% Giảm
Đã bán 398
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.999.000 ₫.
-5% Giảm
Đã bán 421
Original price was: 3.160.000 ₫.Current price is: 2.999.000 ₫.
-11% Giảm
Đã bán 245
Original price was: 5.400.000 ₫.Current price is: 4.799.000 ₫.
-11% Giảm
Đã bán 866
Original price was: 10.700.000 ₫.Current price is: 9.499.000 ₫.
-16% Giảm
Đã bán 605
Original price was: 16.100.000 ₫.Current price is: 13.499.000 ₫.
-16% Giảm
Đã bán 672
Original price was: 20.930.000 ₫.Current price is: 17.499.000 ₫.
-13% Giảm
Đã bán 636
Original price was: 30.000.000 ₫.Current price is: 25.999.000 ₫.

Biến áp vô cấp 3 pha

Máy biến áp vô cấp LiOA 3 pha được sử dụng để điều chỉnh điện áp đầu vào 380V 3 pha theo ý muốn từ 5V ~ 430V.

-15% Giảm
Đã bán 507
Original price was: 4.950.000 ₫.Current price is: 4.199.000 ₫.
-3% Giảm
Đã bán 490
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 6.199.000 ₫.
-12% Giảm
Đã bán 244
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 8.399.000 ₫.
-11% Giảm
Đã bán 465
Original price was: 16.100.000 ₫.Current price is: 14.299.000 ₫.

Ổ cắm điện

Ổ cắm điện LiOA đa dạng chủng loại mẫu mã : ổ cắm phổ thông, ổ cắm đa năng, ổ cắm xách tay, ổ cắm quay tròn, ổ cắm rulo, ổ cắm không dây, ổ cắm siêu tải, ổ cắm có sạc nhanh USB…

-40% Giảm
Đã bán 345
50.000 150.000 
-23% Giảm
Đã bán 651
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
-15% Giảm
Đã bán 444
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 119.000 ₫.
-24% Giảm
Đã bán 261
Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.
-18% Giảm
Đã bán 732
Original price was: 187.000 ₫.Current price is: 154.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 924
Original price was: 224.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
-23% Giảm
Đã bán 686
Original price was: 235.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
-46% Giảm
Đã bán 355
199.000 369.000 
-23% Giảm
Đã bán 245
250.000 380.000 
-21% Giảm
Đã bán 715
Original price was: 880.000 ₫.Current price is: 699.000 ₫.
-11% Giảm
Đã bán 921
Original price was: 1.014.000 ₫.Current price is: 899.000 ₫.
-17% Giảm
Đã bán 597
Original price was: 1.261.000 ₫.Current price is: 1.049.000 ₫.

Thiết bị điện LiOA

-23% Giảm
Đã bán 670
119.000 169.000 
-83% Giảm
Đã bán 368
Original price was: 1.499.000 ₫.Current price is: 249.000 ₫.
-29% Giảm
Đã bán 386
Original price was: 395.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
-26% Giảm
Đã bán 331
1.499.000 1.849.000 

Sản phẩm khác

-35% Giảm
Đã bán 512
Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.
-40% Giảm
Đã bán 622
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
-45% Giảm
Đã bán 678
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 300.000 ₫.